In Geen categorie

Op 24 april kreeg ze een telefoontje van burgemeester Jannewietske de Vries en een dag later stond Dorpsbelangen Koudum op veilige afstand op de stoep met een bosje bloemen: de Koudumse Marije Postma was ‘bij Koninklijk besluit’ benoemd tot lid in de Oranje van Oranje Nassau. Vandaag kreeg ze op het gemeentehuis in Sneek met zestien andere geridderden uit de gemeente Súdwest-Fryslân eindelijk het lintje uit handen van de burgemeester.

Traditiegetrouw vond de lintjesregen plaats op de laatste (werk)dag voor Koningsdag, maar de uitreiking van de lintjes was dit jaar anders dan gebruikelijk vanwege corona. De burgemeester verraste op 24 april zeventien inwoners uit Súdwest-Fryslân met het telefoontje dat ze Koninklijk zijn onderscheiden. Op dat moment gebeurde dat vanwege de coronamaatregelen nog zonder bijeenkomst, maar vandaag konden de lintjes op gepaste wijze toch uitgereikt worden.

Op de website van de gemeente staat nog eens opgesomd om welke redenen Marije Postma de onderscheiding verdiende:

Mevrouw Maria Postma (roepnaam Marije) uit Koudum, 60 jaar

Mevrouw Postma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vervult/vervulde diverse functies bij de PKN gemeente in Koudum:

 • Was van 1998-2001 jeugdouderling;
 • Was van 2006-2010 kerkrentmeester;
 • Was van 2012-2016 ouderling.

Vervult/vervulde diverse functies bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB):

 • Was van 2013-2015 lid Technische commissie, afdeling jeugd;
 • Geeft vanaf 2013 opleiding aan scheidsrechters;
 • Is vanaf 2013 rapporteur scheidsrechters;
 • Is vanaf 2013 keurmeester bij de jaarlijkse PC in Franeker.
 • Is vanaf 2010 scheidsrechter.

Overige functies:

 • Is vanaf 1989 teamleider/groepsleider TOF vakanties;
 • Is vanaf 1990 EHBO-er bij diverse evenementen;
 • Was van 1991-1995 bestuurslid EHBO, Koudum;
 • Is vanaf 2007 begeleider van cliënten met een verstandelijke beperking bij Talant tijdens kookactiviteiten;
 • Is vanaf 2010 begeleider van cliënten met een verstandelijke beperking bij Talant tijdens zwemactiviteiten.