In Geen categorie

In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”. De Friese Elfsteden staan voor de Friese cultuur en gemeenschapszin. De gehele serie hangt momenteel bij Galerie “Kunst in Beweging”, Hoofdstraat 1, Koudum.

DOKKUM

Dokkum, grens tussen Kleistreek en Friese Wouden,

stond ooit in open verbinding met de zee

en deed, als belangrijk strategisch pion, mee

in de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje.

Stadswallen omzoomden de stad als franje.

Doch toen slibde het Dokkumergrootdiep dicht

en werd de open vaarverbinding definitief afgesloten.

De Vestingwallen bleven als indrukwekkend gezicht,

al zaten ze de stad na een poosje niet meer als gegoten.

Kanonnen op de bastions dreven uitbreiding in het nauw:

oude gebouwen moesten wijken voor de nieuwe bouw,

waardoor het binnen het schootsveld vrij baan kon blijven.

Verder verdween met de trein het Dokkumer lokaaltje,

dat als volksliedje nog wel af en toe komt bovendrijven.

Op De Zijl staat een knap geconstrueerd gietijzeren kunststaaltje

van Gerrit Terpstra: een vertolking van het verborgen verleden.

’t Zijn twee schelpachtige vormen die als zonnewijzer fungeren,

gestoeld op de moord door een missionaris geleden:

Bonifatius die Friesland tot het christendom wilde bekeren,

nu dus vereeuwigd als standbeeld van het verkondigde woord.

Dokkum, bekend als katholiek bedevaartsoord,

vormt de grens tussen Kleistreek en Friese Wouden.