In Geen categorie

In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”. De Friese Elfsteden staan voor de Friese cultuur en gemeenschapszin.

De gehele serie hangt momenteel bij Galerie “Kunst in Beweging”, Hoofdstraat 1, Koudum.

FRANEKER

Even leek Franeker de Friese hoofdstad te worden.

Hertog Albrecht van Saksen wilde er zelfs wonen,

doch Leeuwarden ging grotere stadsallures vertonen.

Wel kwam er een universiteit: de Franeker Academie

voor rechten, medicijnen, klassieke talen en theologie.

Ook wijsbegeerte en wis- en natuurkunde werden onderwezen.

Helaas moesten studenten na een tijd voor opheffing vrezen.

‘t Was Napoleon die voorgoed de deuren van ‘t studiehuis sloot.

Nu fungeert de Franeker Martinikerk nog als kleine poot

van Rijksuniversiteit Groningen, voor Friese thema’s.

Buitengewoon leraar was de zoon van de Eisinga’s:

Eise, verantwoordelijk voor het prachtige planetarium:

nog steeds ‘s werelds oudst werkende instrumentarium.

Ook broer Stephanus Jeltes was hierin geïnteresseerd.

Eise had zijn boterham weliswaar als wolkammer verdiend,

maar intussen een boek over zonnewijzers gepubliceerd.

Nu vergaapt Franeker zich jaarlijks aan de kaatswedstrijd PC

in de wetenschap dat Eise Eisinga haar ereburger werd.

Een roman verscheen, een straat kreeg zijn naam mee.

Eise kreeg veel roem. Uiteraard was hij niet onsterfelijk,

wel ontving het planetarium het predicaat Koninklijk.

Toch zal Franeker nooit de Friese hoofdstad worden.