In Geen categorie

Aanstaande zondag om 09.30 uur zal voor de laatste keer een kerkdienst worden gehouden in de Singelkerk. Organiste Geeske Buma wordt tijdens deze dienst gehuldigd voor haar 35-jarig jubileum. Voorganger is dominee Oosterhof. De Singelkerk met pastorie en lokaal vormde tot voor een paar jaar het domicilie van de Gereformeerde Gemeente. Door een fusie van kerkgemeenschappen verloren de gebouwen hun functie, binnenkort gaan ze in andere handen over. De Singelkerk dateert van 1874 en had in de beginjaren een bescheiden torentje. Over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk is een boekje verschenen getiteld: “Gods trou is in skyld en pânser”, Skiednis fan de Grifformearde Tsjerke te Koudum (1838 – 1988). Bij Tjitsche Pijlman zijn nog steeds exemplaren van dit boekje te koop. In het Nostalgisch Album van Koudum vindt u diverse gegevens uit het archief van dominee A.J. van Dijk, die van 1932 tot 1948 verbonden was aan de Gereformeerde Kerk van Koudum.