In Geen categorie

Kanjers voor Haïti

Omdat de ramp die het land trof waar Claudia geboren is hen erg aangreep, zijn deze kanjers van groep 5 van obs De Welle na een super-initiatief van Shania van Vliet, een klasgenote van Claudia, in actie gekomen. Ze hebben gecollecteerd bij de ijsbaan en in de Poiesz supermarkt. Hiermee hebben ze een bedrag van € 850,65 opgehaald voor de hulp aan Haïti. Op de foto van links naar rechts Jitse Ruurd Nauta, Judith Roosjen, Ysbrand Galama, Claudia Fraterman en Femke Roosjen. Heel Koudum neemt zijn hoed af voor jullie, kanjers en natuurlijk voor Shania, die het allemaal bedacht. U kunt uw gift storten op rekeningnummer 42 91 01 082 t.n.v. Projecthulp Haiti. Daarna bleef het geld binnenstromen en van € 850,65 ging het door naar € 1600,-. Dat bleef niet onopgemerkt in Workum en zo kon het zomaar gebeuren dat vandaag – donderdag 21 januari – burgemeester Hans Boekhoven op school verscheen en daar met de mededeling kwam dat de gemeente Nijefurd het bedrag gaat verdubbelen naar € 3200,-!!! Daarna bleven de giften echter nog doorgaan, zodat uiteindelijk een bedrag ad. € 5200,- kon worden overgemaakt naar Projecthulp Haïti.