In Geen categorie
U heeft er vast al iets over gehoord, 3 maart 2013 is het 100 jaar geleden dat de vereniging ter bevordering van dorpsbelangen is opgericht. Dit speciale jubileum kan natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij gaan.
Het bestuur van dorpsbelangen Koudum heeft een jubileumcommissie in het leven geroepen en die heeft bedacht dat er op 3 maart 2013 een symposium wordt georganiseerd en zal het eerste exemplaar, van het speciaal geschreven jubileumboek Koudum 100 jaar Dorpsbelangen, worden uitgereikt. Momenteel wordt er door een aantal Koudumer schrijvers hard gewerkt aan de realisatie.
Omdat het nu zo’n 50 jaar geleden is, dat er een Koudumer dorpsfilm is gemaakt en deze nu historisch begint te worden, heeft de jubileumcommissie bedacht een nieuwe dorpsfilm te maken die voor de komende 50 jaar historisch kan worden. De film zal heel anders van opzet zijn dan de oude film, natuurlijk komen velen van u in beeld, door actief te zijn met uw hobby, de beleving van het dorp, laten zien hoe mooi Koudum is als woondorp gelegen aan een waterrijke omgeving. De film krijgt een extra dimensie door een eigen verhaal, die boeiend is van de eerste tot laatste minuut, natuurlijk mag u daarbij niet ontbreken, dus komt de camera bij u in de buurt, laat u filmen, interviewen of speel gewoon mee als figurant…!
In deze crisistijd is het echter niet eenvoudig om sponsoren en subsidies te verkrijgen, gelukkig komen de eerste bijdragen toch binnen. Dat zal echter niet genoeg zijn om alle onderdelen vooraf te bekostigen, vandaar dat de jubileumcommissie heeft bedacht het fenomeen Crowdfunding te introduceren. Crowdfunding staat voor vele mensen die een kleine bijdrage vooraf investeren, tegenprestatie krijgt u in de vorm van een gratis film, boek of toegangskaart voor de premiere van de film en symposium. Uw geld wordt dus goed besteed als investering in de historie van morgen!
Ondertussen zijn er al meer dan 100 Koudumers die via het inschrijfformulier deelnemen. Ook deze maand vindt u weer een formulier als bijlage in de Bulte Nijs. Omdat het boek begin januari 2013 wordt afgerond, zal de jubileumcommissie moeten bepalen hoeveel boeken er voor de eerste druk van 3 maart 2013 besteld kunnen worden. Wilt u ook een eerste exemplaar? Dan vragen wij u vriendelijk om het formulier nog deze maand in te vullen.
Fiscale donatie 100% aftrekbaar door de ANBI status van Dorpsbelangen Koudum
De belastingdienst heeft Dorpsbelangen Koudum per 1 januari 2012 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee heeft u de mogelijkheid om dorpsbelangen een gift te geven die u voor 100% kan terugvorderen via uw belastingaangifte. Dus mocht u de mogelijkheid hebben een gift te willen doen ten behoeve van het het jubileum van 100 jaar dorpsbelangen, dan kan dat. Mocht u meer willen weten over de ANBI of een afschrift willen ontvangen voor bewijsvoering dan kan dat. Alle informatie vindt u op Koudum.nl.