In Geen categorie

Tijdens de Kerstnachtdienst van alle kerken in de sporthal De Sândobbe willen we graag met een groot koor een aantal liederen ten gehore brengen.

Opgave bij Marika Stellingwerf (522707) of Kitty Bruno (521760)

Er wordt 5 keer geoefend (14, 21 28 november en 12 en 23 dec.) van 20.00 – 21.30 uur bij Durk Stoker, die ook de leiding over het koor zal hebben.