In Geen categorie
Op zondag 2 november aanstaande om 16.00 uur is er in De Klink een concert door het Zuidwesthoek Mannenkoor onder leiding van Pieter Postma en het Koudumer Kinderkoor Kokikoo onder leiding van Ypie Semplonius.
De koren brengen een gevarieerd programma in een gezellige ambiance.
Het is een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met beide koren.
De zaal is open vanaf 15.30 uur.
De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de kosten.