In Geen categorie

Dit jaar zullen Lionsclubs weer Douwe Egberts waardepunten inzamelen voor het goede doel, zo ook Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’. De punten worden bij Douwe Egberts verzilverd voor pakken koffie voor Voedselbanken in Nederland. De kerstactie van vorig jaar leverde op deze manier maar liefst 1.200 pakken koffie op voor de Voedselbanken in Zuid West Friesland!

Ondanks het feit dat de economie weer aantrekt leeft in Nederland nog ruim een miljoen mensen (waarvan ongeveer 35.000 kinderen) onder de armoedegrens. Helaas ook in onze gemeente. Deze mensen komen in aanmerking voor voedselpakketten van de Voedselbank in hun buurt.

"Maar koffie bederft niet en wordt dan ook maar zelden aangeboden door supermarkten en andere toeleveranciers. En als je van 40 euro in de week moet rondkomen is een pak koffie vaak veel te duur. Daarom is dit een prachtig initiatief", aldus IJnte Kooistra, coordinator van de Lionsclub actie.

Kerstactie

De decembermaand, met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling is bij uitstek een maand van feestelijkheid en gezelligheid, maar zeker ook van saamhorigheid en verbondenheid. In deze sferen gunnen we onszelf en elkaar iets extra’s: cadeautjes, lekker eten en drinken bij bijzondere en intieme momenten. In de pakketten van de Voedselbank mag daarom de koffie niet ontbreken.

IJnte: "In heel Nederland liggen nog vele miljoenen koffiepunten in keukenlades en trommeltjes. Met meer dan 6.500 vrijwilligers van circa 125 Lionsclubs en Voedselbanken in Nederland zullen we deze DE-waardepunten inzamelen en bij Douwe Egberts verzilveren voor koffie". Douwe Egberts ondersteunt deze landelijke kerstactie weer van harte en heeft aangegeven om de totale opbrengst te zullen verhogen.

Inzamelpunten

Er zijn inmiddels meer dan 1.000 inzamelpunten door het gehele land. Voor onze regio kunnen de bonnen onder meer worden ingeleverd in Koudum bij de bakker; in Stavoren bij Coop; in Bakhuizen bij Spar; in Oudemirdum bij Troefmarkt; in Sloten bij Attent; in Balk bij C1000; in Lemmer bij Jumbo, bij Spar en in Echtenerbrug bij Spar.