In Geen categorie

De Protestantse gemeenten van Koudum, van Warns-Scharl-Laaxum en de Hervormde Gemeente Molkwerum hebben hun samenwerking verstevigd in het uitgeven van een gezamenlijk seizoenprogramma. Onder de titel ‘Zin in meer’ is deze week een veelzijdige programmakrant beschikbaar gekomen voor alle dorpsgenoten.

Vorig jaar besloten de drie kerken tot een samenwerking waarbij de eigen identiteit behouden blijft. Gezamenlijk werd de zoektocht naar twee nieuwe predikanten succesvol afgerond. Het predikantenechtpaar Joke van Voorst en Michiel de Zeeuw is sinds oktober 2019 werkzaam in de drie dorpen.

Een nieuwe fase in de samenwerking is nu de totstandkoming van een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat ook beschikbaar is op de websites van de kerken. De locaties zijn gekozen in de drie dorpen, waardoor bezoekers elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten bij de onderwerpen van hun keuze. Alles gebeurt met inachtneming van de coronaregels. De kerkenraden van de drie kerken zijn opgetogen over deze vernieuwende ontwikkeling.

Klik op onderstaande afbeelding voor de hele programmakrant ‘Zin in meer’.