In Geen categorie

Op de laatste dag van dit schooljaar is Juf Betty de Boer – Akkerman door alle kinderen en haar collega’s van it Grovestinshôf feestelijk uitgezwaaid omdat ze met pensioen gaat. Namens de Koningin mocht burgemeester Boekhoven haar een lintje opspelden, want Juf Betty is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze Koninklijke waardering voor haar inzet voor leerlingen die wat extra begeleiding nodig hadden en voor haar werkzaamheden als bestuurslid van het Rode Kruis en haar werk in diverse functies voor de Kerk en het schoolbestuur. Mevrouw de Boer heeft samen met de heren S. Zeijl en R. Oppewal het boek “125 jier Kristlik leger ûnderwiis yn Koudum” gemaakt. Samen met beide heren schreef ze ook het boek: “Gods trou is in skyld en pânser” over de geschiedenis van de gereformeerde Kerk in Koudum. De heer Boekhoven noemde haar in zijn toespraak een betrokken bestuurder en een echte doorzetter. Juf Betty begon haar onderwijscarriere in februari 1962 aan de toen pas geopende Kleuterschool ‘t Haventje te Staveren.