In Geen categorie

In plaats van stembiljetten te verspreiden heeft Dorpsbelangen de verkiezing van it Beantsje fan it jier anders georganiseerd. De benoemingscommissie wordt vanaf nu gevormd door alle voorgaande Beantsjes fan it jier. Dorpsbelangen verwacht dat deze commissie in staat is om jaarlijks de juiste kandidaat te vinden, want de kennis en ervaring van de gezamenlijke leden over het vrijwilligerswerk in Koudum is enorm. Het staat bovendien iedereen vrij om bij een van de commissieleden de naam van een kandidaat Beantsje fan it jier aan te dragen.

Johannes Haanstra is de eerste laureaat die op deze wijze benoemd is tot Beantsje fan it jier. Uit deze benoeming blijkt meteen al de waarde van de nieuwe commissie, want de inzet van Johannes is zeer divers; van kerkschilder tot grafdelver en beantsjekoker tot tentoonstellingsorganisator en hij heeft een warme belangstelling voor iedereen. Aan de reacties van het publiek te horen een uitstekende keuze. Johannes zelf was zichtbaar verrast en bijzonder ingenomen met de eervolle benoeming.

Er viel nog een Beantsje fan it jier te begroeten op het Frieslandplein op zaterdag 25 juni, namelijk een Junior Beantsje fan it Jier. Dat werd namelijk de 7-jarige Jildouw Haytema, die winnaar werd van het Alve Beantsjes Toernooi, een nieuw element tijdens Beantsjedei. 10 leuke spellen voor de jeugd tot 12 jaar, van knikkeren tot sjoelen, van klompenrace tot spijkerpoepen en nog veel meer, met als slagroom op de cake, in samenwerking met het Beeldhouwcentrum, stenen Beantsjes maken die in de Beantsje Beam werden gehangen. Jildouw dus de beste van deze kinderspelen, met tweelingbroer Ate als tweede en Nikita van Vliet als derde. Een kleine zestig kinderen meldden zich en ze hadden een paar uur veel plezier. Plezier dat mogelijk werd gemaakt door een tiental vrijwilligers die alles begeleidden en die volgend jaar ongetwijfeld weer zullen worden benaderd voor hun hartverwarmende medewerking!