In Geen categorie

Vanaf 17 november zullen de vrijwilligers van het MS Fonds regen en wind trotseren om met de collectebus langs de deuren te gaan.

“De vrijwilligers proberen bij zoveel mogelijk deuren aan te bellen, maar we kunnen helaas niet in alle straten collecteren. Met ruim 5.000 vrijwilligers in Nederland kunnen ook voordeuren niet bereikt worden”, zegt Pamela Zaat van het MS Fonds.

Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. MS is niet te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met voorlichting, coaching en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

De collecteweek wordt ondersteund met een radiocommercial. Hierin geeft Peter Jan Rens zijn visie op het MS Fonds.

Is uw voordeur niet bereikt? Doneer op giro 5057 te Maassluis.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.msfonds.nl