Goed nieuws! De glasvezelcampagne in Koudum wordt weer hervat! U heeft zich nog niet aangemeld voor een abonnement, maar daar heeft u nu alsnog de gelegenheid voor!

Wie zijn wij?
De behoefte aan een snel en stabiel glasvezelnetwerk in Friesland blijft onverminderd groot. Daarom heeft DELTA Fiber het belang in de samenwerking met De Fryske Mienskip op Glas volledig overgenomen. De initiatiefnemers van DFMopGlas blijven wel nauw betrokken en zullen in de organisatie blijven meedenken. Door deze wijziging komt de eenmalige eigen bijdrage van € 250,- voor de aansluiting en de jaarlijkse contributie van € 10,- aan de coöperatie te vervallen en is dus de glasvezelaansluiting gratis! Ook bewoners die al eerder hebben ingeschreven hoeven dit niet te betalen. U betaalt dus enkel het abonnement! Dit betaalt u overigens pas vanaf het moment dat uw aansluiting werkend is opgeleverd.

Samenwerking met Dorpsbelangen Koudum
In deze campagne werken wij nauw samen met Dorpsbelangen Koudum. Zij leggen op hun website koudum.nl uit waarom de aanleg van glasvezel goed is voor Koudum. Als u uw abonnement afsluit via de link op de website van Dorpsbelangen Koudum ontvangt u eenmalig € 25,- en ondersteunt u daarnaast Dorpshuis De Klink met € 50,-. Maar hiervoor zijn dan wel minimaal 140 aanmeldingen nodig, dus aarzel niet en meld u nu aan vóór 7 april 2021.

Planning
De aanleg in het buitengebied en de kleine kernen is in volle gang! In kernen rondom Koudum wordt al gestart met de aanleg van de hoofdverbindingen. Als we in Koudum voldoende aanmeldingen hebben, kan medio mei al gestart worden met de aanleg en zullen in september de eerste aansluitingen actief zijn. Laat het niet aan u voorbij gaan!

Alles weten over glasvezel?
Ga via de link op de website van koudum.nl naar de postcode check. Vul uw postcode en huisnummer in en vergelijk de verschillende providers. Kiest u voor een abonnement bij Caiway of Delta, dan ontvangt u de korting van € 25,- en ondersteun Dorpsbelangen Koudum! Ga ook voor glasvezel, zodat Koudum klaar is voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Directeur DELTA Fiber Netwerk

Michiel Admiraal

Dorpsbelangen Koudum

Durk Grouwstra, voorzitter