In Geen categorie

20 jaar is hij/zij inmiddels, deze kat van Teake en Durkje Hoekema, wat voor een kat een buitengewoon respectabele leeftijd is. In 1986 is hij/zij geboren bij de familie T. Boschma. Weinig katten worden ouder dan 18 jaar, in menselijke jaren gezien zijn ze dan al dik in de 80. De oren zijn wat verfrommeld en hij/zij is stokdoof, maar verder nog helemaal fit. De doofheid moest hij/zij bijna met de dood bekopen, want hij/zij werd aangereden en met een flinke bult op zijn/haar buik verstopte hij/zij zich om stilletjes dood te gaan. Zoon Ronald zocht net zolang tot hij de kat vond. Na een operatie is de kat, waarvan de naam en ook het geslacht niet aan de redactie bekend is gemaakt, weer helemaal opgeknapt. “De kat Fan Teake Durkje” heeft een vermelding gekregen in het “Koudumer Boek Fan Rekords”.