In Geen categorie

De gemeente Súdwest-Fryslân’s doel is om in de periode tot 2016 bij tenminste 1.300 bestaande woningen een energiebesparing te realiseren van tenminste 45%. Een ambitieus streven, maar het moet kunnen!

Meer dan de helft van de woningen in de gemeente Súdwest-Fryslân is gebouwd vóór 1976. En hoe ouder de woning, hoe makkelijker er valt te scoren in de energieprestaties.

Om deze besparingen te realiseren heeft de gemeente particuliere bedrijven geselecteerd die zich richten zich op de opname van uw woning, de (ver)bouw, het klimaat en de energie in woningen. Met een slim pakket van maatregelen wordt uw woning comfortabeler, energiezuiniger en kan op de energielasten worden bespaard. Zoveel, dat u dit pakket gegarandeerd compenseert met lagere energielasten. De maatwerkadviseur rekent het precies voor u uit. Voor u en voor de bank.

Energiesprong Súdwest-Fryslân is goed voor uw woongenot, goed voor uw portemonnee én goed voor het milieu!

Aantrekkelijk voor woningeigenaren

De gemeente heeft een aantrekkelijke aanpak ontwikkeld waarmee woningeigenaren in veel gevallen zonder stijging van de woonlasten (energielasten en hypotheeklasten) hun woning energiezuiniger kunnen maken. Dit is mogelijk door een combinatie van de juiste maatregelen en goede financieringsmogelijkheden. Door energieprijsstijgingen kan deelname op termijn een voordeel van enkele duizenden euro’s met zich meebrengen.

Informatiebijeenkomsten

Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor woningbezitters. Met voorbeelden uit de gemeente wordt duidelijk gemaakt wat verbeterd kan worden, maar ook wat de kosten zijn, wat het oplevert, wie het kan uitvoeren en hoe het gefinancierd kan worden.

Op donderdag 11 december bent u om 19.30 uur van harte welkom in De Klink!

Meer weten?

Bezoek onze website www.energiesprongswf.nl voor meer informatie over de Energiesprong en de mogelijkheden.