In Geen categorie

Afgelopen week controleerde het team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân samen met politie Bolsward op de zogenaamde ‘snoeproutes’ in Bolsward. Dat zijn routes tussen de school en de supermarkt. Ziet een handhaver dat een jongere zwerfafval op straat gooit, dan krijgt de jongere een boete of een HALT-straf.

De gemeente organiseert de snoeproute-actie in samenwerking met de Politie en Justitie. Als de handhaver een jongere betrapt op het gooien van zwerfafval, krijgt hij of zij een boete van 140 euro of een HALT-straf. Een HALT-straf bestaat uit een werkopdracht in de eigen gemeente en een gesprek tussen de ouders, de jongere en Bureau Halt. Jongeren (of volwassenen) die al eerder een HALT- straf hebben gehad, krijgen een geldboete.

Zwerfafval is een hardnekkig probleem waaraan mensen zich storen. Het staat op nummer 2 in de ergernissen-top3. Ook Koudum kent zo’n ‘snoeproute’ en het zou zomaar kunnen dat ook hier wordt gecontroleerd. 140 euro boete of een HALT-straf zijn eenvoudig te voorkomen door afval niet op straat te gooien, maar dit even bij je te houden om deze even later in een afvalbak te gooien. Een kleine moeite toch?