In Geen categorie

De organisatie had voor 500 mensen stoelen klaargezet voor de kerstnachtviering in sporthal ‘de Sândobbe’. Vooraf gaven ze aan te hopen dat er zoveel mensen de weg naar de sporthal zouden kunnen en willen vinden. Het werden er uiteindelijk ruim 600. Tribunes, banken, barkrukken, stapels valmatten, alles werd ingezet om de bezoekers een plaats te bieden. Een bijzonder gebeuren. Mensen uit alle geloofsgemeenschappen, die samen een dienst voorbereiden, de sporthal omtoveren tot een zeer sfeervolle omgeving. Dat is de sfeer, die Koudum en omgeving maakt tot het warme hart van Súdwest Fryslân.Bij het binnenkomen de verwelkoming door blazers van Nij Libben. Lopend langs de fakkels en brandende vuurkorven.Enthousiaste jongeren van de band 2-Stroke, die voor deze gelegenheid de pop- en rockwereld inruilden voor het Ere zij God en Stille Nacht. Samen met gastzangeres Jenny Semplonius zorgden zij voor een vlotte begeleiding van de samenzang. Fantastisch.Een gelegenheidskoor. Ongeveer 45 mensen van allerlei pluimage voor deze gelegenheid bij elkaar gestapt om een aantal liederen te zingen. In het begin één- en tweestemmig, maar de laatste liederen vierstemmig en prachtig uitgevoerd. Heel bijzonder was bijvoorbeeld ‘Go tell it on the mountain’, waarbij de solopartij werd gezongen door Jelly Nagelhout en haar drie dochters. Deze uivoering leverde spontaan applais op van de aanwezigen. Dat zegt genoeg.Een sketch, waarbij de essentie van het leven weer even nadrukkelijk werd benoemd. Een kerstmeditatie. Chocolademelk met een kerstkransje na afloop.Eén van de bezoekers merkte op: "Dit doet me denken aan de gezelligheid en sfeer tijdens Simmer 2000". Een groot compliment aan alle mensen, die deze kerstnachtdienst gemaakt hebben tot deze gebeurtenis. Wie er niet was zou wensen er geweest te zijn. Wie er wel was kan hier nog lange tijd van nagenieten.