In Geen categorie

Yes, het is gelukt! De plannen zijn concreet en de subsidieaanvraag is de deur uit.

De speeltuincommissie heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Naast Jantina Stoker en Hannie Zijsling is een werkgroep samengesteld van vier personen, die elk vanuit hun eigen achtergrond meedenken. Er is hard gewerkt, getekend en overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het plan voor de subsidieaanvraag is eind januari ingediend. Jullie zijn allemaal van harte welkom op onze informatieavond op woensdag 21 februari aanstaande, om half 8 in De Klink. Wij laten jullie dan onze plannen en de gemaakte tekeningen zien voor het toekomstige “Oldefurd Ontmoetingspark”.