In Geen categorie

Op vrijdag 30 september wordt met een kleine bijeenkomst in De Klink de nieuwe website van Historisch Koudum officiëel gelanceerd.

Jarenlang heeft Hindrik de Jong vanuit Groningen de website het Nostalgisch Album van Koudum up-to-date gehouden. De eerste jaren heeft Hindrik dit in eigen beheer gedaan, maar later was het album te vinden op de site van koudum.nl. Vorig jaar gaf hij te kennen het stokje geheel over te dragen aan de Werkgroep Histoarysk Koudum.

Al snel na de overname bleek dat de software was verouderd en dat een nieuwe opzet noodzakelijk was. Er werd contact gezocht met Jesse Willem van der Veen, computerdeskundige uit Koudum. Hij heeft de nieuwe site ontworpen en de leden van Historisch Koudum veelvuldig geholpen om alle foto’s en teksten over te zetten. Dit moest handmatig gebeuren en bleek enorm veel werk te zijn. Maar mocht er iets zijn wat niet helemaal liep, dan stond Jesse Willem direct klaar met raad en daad. Histoarysk Koudum is dan ook erg blij met zijn expertise op het gebied van websites.

Omdat een nieuwe website altijd extra kosten met zich meebrengt, werd een aanvraag ingediend bij Stichting Welzijnsbevordering Zuidwesthoek voor een financiële bijdrage. Zij waren positief en steunden dit project van Histoarysk Koudum met een bedrag van 500 euro.

De nieuwe site is nu al te bezoeken op http://historisch.koudum.nl