In Geen categorie

Vrienden die vinden dat er genoeg eigenheid is opgeofferd aan het zogenaamde schaalvoordeel. Vrienden die financieel willen bijdragen en die zonodig de handen uit de mouwen willen steken. Vrienden kortom, om ervoor te zorgen dat de tuinbouw in Koudum kan blijven bestaan.

Wordt daarom voor minimaal 10 euro per jaar “Freon fan it Koudumer Beantsje”. Stort uw bijdrage op nummer 33.35.04.674 onder vermelding van uw naam en adres.

5 tegen 5