In Geen categorie

Koudum, tot voor kort een dorp zonder ambitie, is veranderd. De slepende tred, de gebogen hoofden, zijn verdwenen. Zelfbewust en daadkrachtig is de energieke pas geworden.

Het is verrassend om te zien, waartoe enthousiaste mensen in staat zijn. Met geld is veel mogelijk maar zonder enthousiasme niets. Voor de Martinikerk, het dorpsmonument bij uitstek, wordt al enige tijd actie gevoerd. Dat geld geen blokkerende rol mag spelen om zo iets waardevols in stand te houden, wordt algemeen beaamd. Maar €60.000,- is geen klein bedrag dat nodig is. De thermometer in de infozuil in de Hoofdstraat laat dan ook zien dat de warming-up wel begonnen is maar hartverwarmend snel wou het kwik nog niet stijgen.

Gelukkig heeft het eerste actiejaar, dankzij een gezamenlijke eindsprint van het hele dorp, een prachtig slot.De dorpsinzameling levert in één keer ruim € 27.000,- op aan toezeggingen.Volgend jaar stroomt dit geld vanaf januari binnen. Geld zien stromen in de juiste richting is een fraai gezicht. Hiermee stijgt het kwik al snel naar bijna € 40.000,-.

2007 kan voor de Martinikerk een goed jaar worden.

Wij willen daarom alle dorpsgenoten bedanken voor hun toezeggingen en giften.Actiecomité Herinrichting Martinikerk.