In Geen categorie

De laatste weken zijn medewerkers van Verkley BV bezig met graafwerkzaamheden op de Tjalke van de Walstraat vanaf het kruispunt met de Zwarteweg tot aan halverwege de Claerbergen. Desgevraagd vertelde een medewerker dat het ging om een astbestcement waterleiding. Waarschijnlijk waren er lekken, zodat een nieuwe PVC-leiding gelegd moest worden.

De woningbouwvereniging heeft zoveel zonnepanelen op de daken van de huizen op de Túnkersstrjitte laten leggen dat de bestaande elektriciteitskabels onvoldoende waren. Daarom zijn nieuwe kabels gelegd naar de middenspanningsruimte (voor gewone burgers: het kabelhok) vóór de Ravelijn. Dat kon mooi gecombineerd worden met de vernieuwing van de asbestcement waterleiding van Vitel: een mooi staaltje van samenwerking tussen verschillende instanties.

Verscheidene inwoners kregen de afgelopen week twee brieven in de bus. Eerst een brief met een voorspelde stroomonderbreking van maximaal vier uur, enkele dagen later gevolgd door een brief dat de beloofde stroomonderbreking niet doorging. Dit had alles te maken met het aansluiten van de stroomkabel. Er is pas later gelegenheid en mankracht om de aansluiting te maken, en volgens een Liandermedewerker zal dat waarschijnlijk in de eerste helft van juni gebeuren.