In Geen categorie

Vanaf 17 februari kunnen inwoners van twintig jaar en ouder in de gemeenten Sneek en Koudum terecht in het Gezondheidsbureau voor een gratis gezondheidscontrole, advies en voorlichting over hun gezondheid en welzijn. Het Gezondheidsbureau is een initiatief van GGD Fryslan en Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Door een algemene gezondheidscontrole is de kans groot dat problemen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en/of voorkomen. Daarnaast zullen er deskundige adviezen worden gegeven.

Het bureau is bedoeld voor mensen die een (gratis) onderzoek willen ondergaan. Het is NIET bedoeld om klachten te behandelen. Daarvoor moet u bij de huisarts of specialist zijn.

Wat mag u verwachten?

U kunt vragen stellen over gezondheid en welzijn.

U krijgt informatie over voeding, leefstijl, beweging, cursussen, etc.

Bij elk bezoek wordt gekeken naar de algehele conditie, leefstijl, gewicht, hartslag en vetpercentage. Bij oudere bezoekers wordt ook gekeken naar gezichtsvermogen, gehoor, suikerziekte, geheugen en valrisico’s.

Aan de hand van het gesprek en het onderzoek worden klachten tijdig gesignaleerd en worden gerichte adviezen gegeven. Zonodig wordt u verwezen naar een andere hulpverlener of organisatie.

De controle wordt gedaan door een ervaren en speciaal hiervoor getrainde verpleegkundige.

U kunt terecht in Sneek: Zorgboulevard bij het Antonius Ziekenhuis of in Koudum in het gebouw van Thuiszorg Zuidwest Friesland aan de Nieuweweg.

Zou u een afspraak willen maken, belt u dan met 0515-461298.