In Geen categorie

Zoals u misschien wel weet, heeft het bestuur van de afdeling gymnastiek van sportvereniging Oeverzwaluwen jarenlang de avondvierdaagse in Koudum georganiseerd.

Het bestuur van de gymnastiek wil deze taak nu graag overdragen aan een nieuwe groep enthousiaste mensen die deze organisatie over kan nemen.

Deze ‘Commissie Avondvierdaagse’ zal dan onder de ‘Sportvereniging Oeverzwaluwen’ komen te vallen, dit zijn de vier afdelingen tennis,voetbal,volleybal en gymnastiek.

Het wordt nu dus een aktitviteit die gezamenlijk georganiseerd wordt door deze vier takken van sport.

Binnen deze 4 afdelingen wordt nu gezocht naar personen die de organisatie op zich willen nemen maar uiteraard kunnen we nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken.

Wat houdt het organiseren in van deze avondvierdaagse?

Inschrijven van deelnemers, uitzetten van routes, regelen van de traktaties, bestellen en inpakken van medailles, muzikale omlijsting regelen, in de week van de avd aanwezig zijn bij de start en de finish et cetera.

Wilt u zich inzetten voor de Avondvierdaagse in Koudum?

Meld dit dan bij Jelly Zijlstra 523909 of lpzijlstra@ziggo.nl