In Geen categorie

Na een vraag in BN Online kreeg de redactie van diverse kanten foto’s toegestuurd van de huldiging van Herma tot Beantsje fan it Jier. Hartelijk dank, een aantal is opgenomen in de Beantsjedei-fotopagina. Spontaan ontvingen wij een foto gestuurd door een apetrotse pake van een mogelijk nog trotsere Jitse Ruurd Nauta aan de hand van Heerenveenvedette Lasse Nilsson. Ook dit is een leuk onderwerp voor een fotopagina, de redactie houdt zich aanbevolen voor meer kiekjes van dit evenent dat op 8 juli jl. plaatsvond.

svp opsturen naar: info@koudum.nlNaar de foto’s