In Geen categorie

Kom en denk mee met de gemeente

In 2015 verandert er veel voor u, de gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van jeugdzorg, uitkeringen, werk, huishoudelijke hulp, taxivervoer, dagbesteding, sociale werkvoorziening, woonbegeleiding en thuiszorg.

We moeten meer doen met minder geld. Dit kan als we zaken slimmer organiseren. Zodat inwoners die nu en in de toekomst echt zorg nodig hebben, die gewoon krijgen. Hoe kunnen we dat het beste doen? De gemeenten, Wmo-platform, cliëntenraden en zorgaanbieders hebben hier wel ideeën over. We willen graag weten hoe u er over denkt.

Deel uw ideeën en stel uw vragen tijdens één van de bijeenkomsten in februari en maart in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.

U bent van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. De koffie staat klaar.

Sjoerd Tolsma, wethouder Súdwest-Fryslân

Woensdag 5 maart 19.30 – 21.00

De Klink

Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum