In Geen categorie

Aan de gemeenteraad van Nijefurd wordt voorgesteld om € 30.000,- subsidie te verlenen voor de organisatie rond het evenement t.g.v. de 10e uitreiking van de Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2008. Koudum mag als gastheer van de wedstrijd optreden, omdat het dorp bijna twee jaar geleden de Dorpsvernieuwingsprijs 2006 als eerste Nederlandse gemeente in de wacht sleepte.

Diverse werkgroepen in Koudum zijn zich op diverse terreinen aan het verdiepen over wat er door de komst van een kleine duizend Europeanen naar Koudum allemaal georganiseerd moet worden. De aftrap van het evenement is donderdagavond 24 september. Burgemeester Hans Boekhoven: “De gemeente ondersteunt dit evenement van harte en hoopt door het verlenen van deze bijdrage Koudum, Nijefurd en de Zuidwesthoek steviger op de Europese kaart te zetten. De gemeente verwacht dat het evenement een groot succes wordt!”

Voor meer informatie:

Esmeralda Popkema

Communicatieadviseur gemeente Nijefurd

Tel: (0515) 54 88 05

Buying zithromax in canada