In Geen categorie

De commissie KunstRoute Koudum heeft helaas moeten besluiten de KunstRoute deze zomer niet te organiseren.

De reden hiervoor ligt in het feit, dat het jubileumjaar van vorig jaar een dusdanig beroep op de voorraad beelden van de amateur kunstenaars heeft gedaan, dat zij voor dit jaar onvoldoende nieuw werk beschikbaar hebben om de route op een kwalitatief goed niveau in te richten.

Teneinde de kwaliteit hoog te houden heeft het bestuur van de KunstRoute Koudum daarom besloten, dat het beter is de Route elk oneven jaar te organiseren met kwalitatief hoogstaand werk, dan elk jaar, waarbij ook oud materiaal ten toon wordt gesteld.

Wij zullen u vanzelfsprekend over de voortgang van de Route in 2015 op de hoogte stellen.