In Geen categorie

De gevelsteen met het familiewapen in de brug bij Hotel-restaurant GalamaDammen is verwijderd en zal vast een mooie plek krijgen in het op woensdag 7 november te openen aquaduct. Alleen zal die prachtige steen in schril contrast staan met wat een verknipte geest heeft bedacht: we noemen het het Galamadamme Akwadukt, dus zonder “n”, misschien is dat wel erg leuk. Hieruit blijkt dat er geen enkel respect bestaat voor cultuur en erfgoed. Bij het management van GalamaDammen is deze “briljante” vondst dan ook heel verkeerd gevallen en men heeft al aangekondigd de messen te zullen slijpen om die “n” er alsnog achter te krijgen. Onze conclusie? Erg dom om zonder enig overleg tot deze benaming te komen. Want het gevolg ervan zal zijn dat wij met zijn allen aan iedereen mogen gaan uitleggen dat hier geen sprake is van een foutje, maar dat dit een bewuste keuze is geweest. En daarom, gadverdamme! (En dat schrijf je wel zonder”n”…)