In Geen categorie

Wij als optochtcommissie zijn van mening dat een feestweek geen echte feestweek is zonder een optocht en daarom zijn wij al weer geruime tijd aan het “brainstormen” en voorbereiden.

Eind 2006 zijn er door ons enquêtes verstuurd aan alle potentiële wagenbouwers.

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er in principe voldoende animo is om te gaan bouwen!!! Probleem van veel Koudumers is echter het niveau van de afgelopen jaren.

Dit ligt te hoog, waardoor veel “vroegere” wagenbouwers zijn afgehaakt.

Om deze reden hebben wij besloten om dit jaar te kiezen voor een geheel andere opzet, waarbij wij hopen dat er hierdoor wel weer een optocht zal plaatsvinden.

Wat gaan we anders doen:

• Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haalbaar moet zijn

• Geen entree

• Prijzengelden uit collecte langs de route en/of loterij

• Oude route???

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:

• Meedoen is belangrijker dan winnen (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)

• Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter

• Maximale kosten € 500,= (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!

• Vrije keuze voor een thema

• Bij meerdere zelfde thema’s geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt nog nader bekend gemaakt.

Natuurlijk is bovenstaande geen garantie dat de feestweek 2007 ook daadwerkelijk een optocht zal hebben. Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!

Aanmelden kan tot 1 april aanstaande bij het secretariaat van de optochtcommissie:

– Joke Bleeker, Oostenveldseweg 11, telefoonnummer 522473

– Aagje Smid, Jac. van den Waeyenstraat 18, telefoonnummer 523069

– Anja Klijn Velderman, Trochslach 8, telefoonnummer 522210

Dus Koudumers, gaan we voor een optocht???

Namens de leden van de optochtcommissie!