In Geen categorie

De Wurkgroep Histoarysk Koudum kan nog steeds foto’s en verhalen gebruiken voor de website Het Nostalgisch Album van Koudum en de jaarlijkse weekkalender. Wanneer u alle vooroorlogse foto’s al heeft ingestuurd, dan wordt het nu tijd om ook eens bij de wat jongere foto’s te kijken, tot ongeveer 1970.

Bij voorkeur zijn het opnamen van huizen, gebouwen, het landschap, gebeurtenissen enz. Van personen in een voor velen herkenbare situatie. Een plaatje met een verhaal.

Bij voorkeur digitaal aanleveren. De foto’s, gescand op een resolutie van minimaal 300 dpi. Hennie van Dijk helpt u graag met het digitaliseren van de foto’s als dit nodig mocht zijn. Wanneer u afstand wilt doen van de foto’s dan krijgen deze een plekje in het dorpsarchief dat door de WHK wordt beheerd.

Informatie: Hennie van Dijk, tel: 522764 E-mail: dijk4657@planet.nl