In Geen categorie

2004 was in alle opzichten een bewogen jaar. Beelden als nu weer uit Beslan en Darfur komen we periodiek steeds weer tegen. Conflicten die we slechts van verre kennen lijken naar ons toe te komen. De emoties laaiden soms erg hoog op, we hopen dat het slechts incidenten blijken en dat de rede en rust weer in de samenleving terug zullen komen.

Op de valreep van 2004 zagen we tot onze verbijstering dat miljoenen inwoners rond de Indische Oceaan letterlijk werden overspoeld met ellende. Hun gasten in de toeristische oorden zagen zich van het ene op het andere moment van zorgeloos genieten op een paradijselijk strand genoodzaakt te vechten om te overleven waardoor deze ramp ons veel dieper raakt.

Verder brengt de ramp in een discotheek in Argentinië akelige herinneringen terug.

We moeten onze ogen niet sluiten voor de ellende in de wereld en zorgen dat de getroffenen worden geholpen maar de gretigheid waarmee alle media ons, tussen twee reclame blokjes door, van informatie voorzien roept tegenstrijdige gevoelens op.

Ook wij sturen een bijdrage naar giro 555 voor de gezamenlijke initiatieven die op dit moment worden ontplooid om de eerste hulp te geven en de overlevenden in Azië in de gelegenheid te stellen weer een bestaan op te bouwen.

De werkgroep https://archief.koudum.nl wenst ondanks alles alle correspondenten en bezoekers een goed uiteinde en een tolerant 2005.