In Geen categorie

Herma Bovenkerk heette de belangstellenden voor de opening van de expositie 2006 van het beeldhouwcentrum van harte welkom.

Het thema voor dit jaar, legde ze uit, is “Boeren in beeld” en ze vroeg de vier boeren die voor de cursisten model hebben gestaan, naar voren.

Zij werden door een gelegenheidskoor met een speciaal voor deze opening gecomponeerd lied toegezongen

Piet Zonderland, behalve voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, een van de vier, merkte op dat nog niet zo lang geleden boeren over het algemeen wat negatief in de media voor het voetlicht werden gebracht en dat zij dat zowel als persoon en als beroepsgroep niet leuk vonden.

Veel is er veranderd in het boerenbedrijf en deze veranderingen worden weerspiegeld in de karakters van de modellen. Heel bijzonder vond hij het dat de cursisten van Herma de opdracht kregen om niet een beeld van Piet zelf, maar van de boer Piet te maken. Zijn karakter, afkomst en ambacht in het beeld te vangen.

Piet verklaarde de expositie voor geopend en nodigde een ieder uit om binnen te gaan kijken. De boeren hadden echter nog wel een verassing in petto.

Maurits Hettinga, een van de modellen, was tijdens het poseren een aantal maal verzocht om een lied te zingen, maar daar voelde, hij leunend over een hek op een draaiplateau, terwijl er rondom hem zijn beeltenis werd gevormd en evenzo vaak weer in elkaar geperst, niets voor.

Tijdens de opening wel. Staande op een hooibaal bracht hij ondersteund door vele stemmen “de Maaitiid” ten gehore.

Vervolgens waaierde het gezelschap uiteen. Een deel begon met de beelden op het Frieslandplein, anderen gingen binnen de expositie bekijken.

Het is inmiddels traditie, een prachtige expositie, een hapje, een drankje en een gezellige middag.

Een parel voor het dorp.

De expositie is open van 8 April tot 27 Mei. U bent van harte welkom