In Geen categorie

Verreweg de meeste vmbo-eindexamenleerlingen deden vorige week donderdag of vrijdag hun laatste examen. Maar terwijl elders in het land een aantal leerlingen ‘s middags nog een eindexamen Spaans, Turks of Arabisch moesten doen, kwam een derde van de eindexamenklas van het Bogerman College in Koudum op maandagochtend 31 mei voor het laatste examen naar school. Negen leerlingen deden toen examen in het vak Fries. Zij werden geconfronteerd met teksten over het behoud van de grutto in het Friese (weide)landschap, over versierde feestwagens in Noordoost-Friesland en over de dichter Tsead Bruinja, die het lukt om te leven van zijn werk als dichter in het Fries en Nederlands.

Het Friesch Dagblad had verslaggeefster Anja van der Laan naar het Bogerman College Koudum gestuurd en zij schreef er een artikel over. Ze deed zelf het examen in een zaaltje waar één leerling zat, Delinio. Vanwege zijn dyslexie kreeg hij het examen voorgelezen door zijn docente Fries Joyce Folkertsma. De andere acht leerlingen maakten het examen in de normale examenzaal. Op het moment dat de verslaggeefster klaar was met het examen, waren er al twee leerlingen klaar en naar huis. Met de andere leerlingen praatte ze nog even na.

De leerlingen waren wel te spreken over de drie teksten waarbij ze veertig vragen moesten beantwoorden. Het waren teksten die niet ver van ze af staan. Roan, uit Molkwerum, kwam in het artikel over de grutto zelfs zijn buurman tegen.

Het artikel (met een foto van de geïnterviewde leerlingen) in het Friesch Dagblad is hier te lezen.