In Geen categorie

De speeltuincommissie maakt deel uit van Dorpsbelangen en is recent bezet met nieuwe leden, te weten Jeltsje Venema, Klaas Hiemstra, Ingeborg Venema en Petra van der Beek. Uit de enquête met betrekking tot de dorpsvisie kwam naar voren dat er behoefte is aan een nieuwe speelvoorziening in Koudum. De speeltuincommissie wil natuurlijk een speelvoorziening realiseren die voorziet in de juiste behoefte. Daarom is het nodig dat we weten hoe kinderen en hun ouders en eventueel hun opa’s en oma’s over een nieuwe speelvoorziening denken en daarvoor kunt u aan de volgende korte enquête deelnemen. Invullen kost slechts een paar minuten tijd en uiteraard is een grote respons belangrijk. Graag uw aandacht hiervoor, bij voorbaat dank!

Klikt u hier voor de enquete