In Geen categorie

Tegenwoordig krimpen kleine dorpen steeds meer, terwijl grote steden juist groeien. Wij, Ayla Bosma en Femke Nagelhout onderzoeken of dit ook voor Koudum het geval is.

We zitten in 6VWO en voor onze eindscriptie voor het vak Aardrijkskunde doen wij een onderzoek naar krimpregio’s in Friesland, met de focus op Koudum. We hebben een enquête opgesteld om te peilen of de inwoners van Koudum zelf het idee hebben of Koudum krimpt. Deze enquête zal zo’n vijf minuten van uw tijd in beslag nemen, is anoniem en het zou ons erg helpen met ons onderzoek. Bij voorbaat dank!

Hier vindt u de enquête: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=140397