In Geen categorie

Dorpsbelangen Koudum heeft zich in de Dorpsvisie Koudum 2025 ten doel gesteld te streven naar een duurzame toekomst voor Koudum. Voor dat doel is een werkgroep opgericht. De werkgroep probeert Koudum in 2025 zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn wat duurzame energie betreft. Daarnaast richt de werkgroep zich op duurzame tuinbouw en het herintroduceren van oude lokale gewassen.

Met deze enquête willen we de ideeën toetsen op draagvlak. De papieren versie van de enquête is via de Bulte Nijs verspreid bij alle leden van Dorpsbelangen. Ongeveer 95% van de inwoners van Koudum is lid van Dorpsbelangen. De enquête is anoniem, maar er wordt de mogelijkheid geboden uw gegevens in te vullen zodat contact met u kan worden opgenomen.

U kunt de enquête ook digitaal invullen. Waarschijnlijk is dit voor u wel zo handig. Hier vindt u de link naar de enquête op de website van het bedrijf Junior Consult. Bij digitaal invullen hoeft u het papieren exemplaar niet in te vullen. Zijn er meerdere personen in uw huishouden die deze enquête willen invullen, dan kunt u de formulieren kopiëren of nogmaals digitaal invullen.

U wordt vriendelijk verzocht het ingevulde papieren exemplaar te deponeren in de daarvoor bestemde ton bij bakkerij De Vries in de Hoofdstraat.

Op het feestelijke mini-symposium ter ere van het 100-jarig bestaan van Dorpsbelangen op zondagmiddag 3 maart a.s. worden de uitkomsten gepresenteerd. Deze kunt u ook teruglezen in Bulte Nijs van maart en op de website https://archief.koudum.nl. U bent van harte welkom op 3 maart 2013 om 14.30 uur in De Klink. Wij hopen op uw deelname aan de enquête! Werkgroep Duurzaam Koudum