In Geen categorie

Martinikerk

Snert!

Terwijl wethouder Durk Stoker, als prominent lid van SWF en van de PKN gemeente in Koudum de torenklokken van de Martini kerk in Koudum elektronisch in bedrijf stelt, deelt Ds. Coos Boomsma aan alle notabelen (de geld ophalers) rode ijsmutsen uit, die ze mogen dragen tijdens hun belangrijke werk.

De start van kerkbalans 2017 vond plaats op zaterdag 21 januari om 11.30 uur. Alle notabelen ontvingen hierbij een rode ijsmuts, de tas met enveloppen en hun looproute. Deze keer moest het even anders vond de Interkerkelijke Commissie Geldwerving in Dordrecht. Ze wilden wat meer actie en klokgeluid. Op het kerkplein stond een marktkraam opgesteld en aan alle aanwezigen werd glühwein en snert aangeboden. Durk Stoker hield een peptalk. Hij refereerde aan het motto voor dit jaar: Mijn kerk Verbindt. Kerkbalans is een landelijk initiatief van de Rooms Katholieke, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oudkatholieke kerk. Deze jaarlijkse geldactie is nodig, want de kerk wordt niet door de Staat gesubsidieerd. De ‘bedrijfsvoering’ geschiedt voornamelijk met het zogenaamde ‘levende geld’, geld dat de leden jaarlijks moeten opbrengen om de begroting sluitend te krijgen. De kerk heeft, denken wij, een onmisbare plaats in onze samenleving. Bij huwelijk, geboorte en overlijden worden de mensen waar nodig geholpen. Hoewel de overheid de bevolking ondersteunt via sociale zaken, bekommert ook de diaconie zich om de zwakken in de samenleving. Ze doen dat met het geven van een bloemetje, het afleggen van een bezoekje, of geldelijke ondersteuning te bieden. Helaas lopen de kerken een beetje leeg, dit is een proces dat al jaren aan de gang is. Gelukkig lijkt het momenteel wat langzamer te gaan. Eén en ander houdt wel in dat een kleinere groep alle kosten voor haar rekening moet nemen. Gelukkig verloopt deze tendens buiten de steden iets langzamer. Laten we hopen dat er een zekere stabilisatie optreedt en dat de Martini kerk nog lang het symbolisch kerkelijke middelpunt van Koudum blijft.