In Geen categorie

Na de finish van de avond4daagse heeft de speeltuincommissie het bedrag aan opgehaald sponsorgeld bekendgemaakt. Het bedrag van € 1.150,- is een prachtige opbrengst voor de speel- en ontmoetingsplek in het Oldeferd park. De kinderen hebben hun best gedaan. Bedankt daarvoor! Ook bedanken wij alle gulle gevers voor hun bijdrage!

We houden jullie op de hoogte.

Hannie en Jantina