In Geen categorie

Het Nostalgisch Album is weer aangevuld met interessante informatie.

Smid Carel van Asperen brengt in 1959 een bedrag van maar liefst 18,60 gulden in rekening bij de Christelijke School voor diverse werkzaamheden. Kijk bij het deel “bedrijven”. Bron voor deze informatie is de Historische Werkgroep Koudum.

Het nageslacht van Eelke Olferts, een familie van Koudumer grootschippers. Een update door Jan de Vries. Kijk bij het deel Kijk bij "Genealogie".

Foto’s van het echtpaar Klaas Roelofs Bajema en Gepke Gerlofs Walstra. Kijk bij "Echtparen". Bron: Martje Stellingwerff-Venema.

Een foto van Akke van der Veen-Visser, de vrouw van visser Rintje van der Veen, te vinden in de Portrettengalerij en ook hier als bron Martje Stellingwerff-Venema.

Een feestje in de Kninebuurt bij Siemen en Auk vander Veer, een foto uit 1961, te vinden bij de familie-albums, Vier foto’s beschikbaar gesteld door Trijntje Snijders-van der Veer.

Een conductrice van de Zuid West Hoek. Zie de foto bij “Werkers van toen”. Ook hier was het Trijntje Snijders-van der Veer, die een greep deed in de doos met oude foto’s.

Een advertentie in de Leeuwarder Courant van 1923(!): "Nieuwe burgerwoningen te koop aan de Beukenlaan". Kijk bij het deel "Straten en buurtjes".

In diezelfde categorie treffen we enkele foto’s van de start van de bouw van het Morraplan. Bron: Jan de Vries.

Met dank aan Elly Boerstra-Smid en Bintje van der Veer is bij de namen van het koor Vox Humana het nodige aangepast.

Nog steeds tast de Historische Werkgroep in het duister over de plaats waar de Mededinger (zie foto bij dit artikel) ligt afgemeerd. Welke hobbyschipper of landrot kan vertellen waar dit is?