In Geen categorie

In 1957 liet de muziekvereniging Nij Libben ons dorp op de film zetten. De film was eigendom van de vereniging en kon ter vertoning gehuurd worden. Later is de film op video gezet en kon tegen een kleine vergoeding nog steeds gehuurd worden. Nog later begonnen belangstellenden de film te kopiëren. Totdat geheel buiten weten van de oorspronkelijke eigenaar de film op Omrop Fryslân verscheen. U begrijpt al dat er van de oorspronkelijke opzet, er een paar centen van overhouden, weinig meer over was. Video op banden is met de komst van DVD uit de mode geraakt. Gelukkig heeft onze plaatsgenoot Sieger Falkena dit op tijd ingezien. Uit een aantal beschikbare banden heeft hij de beste kwaliteit gekozen en de film op DVD gezet. Gezamenlijk met Sjoerd de Vries heeft hij van een groot aantal mensen die op de film staan de namen er bij gezet. Het is een prachtig geheel geworden. De DVD is vanaf heden bij hem te verkrijgen, de prijs zal € 7.50 bedragen dit komt na aftrek van kosten ten goede van de muziekvereniging Nij Libben. En nu maar hopen dat voor dit luttele bedrag mensen niet zelf weer aan het kopiëren slaan.

Van de film is op You Tube een kort voorbeeld geplaatst. http://www.youtube.com/watch?v=CfZi8DXw0jU