In Geen categorie

De Vereniging ter bevordering van dorpsbelangen te Koudum ofwel Dorpsbelangen Koudum is door de belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het grote voordeel is dat giften nu voor de gever binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Verder hoeft een ANBI geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen over erfenissen of schenkingen die de ANBI ontvangt.

Dorpsbelangen Koudum is hiermee een stuk aantrekkelijker geworden voor donateurs. Voor de donateur van een gift is het prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de belasting. Meer informatie kunt u hier vinden.