In Geen categorie

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat op 3 juli aanstaande een monument onthuld zal worden ter ere van de inzittenden van een geallieerde bommenwerper die op 3 juli 1942 is neergestort in een weiland te Koudum. Drie inzittenden kwamen om het leven, alleen de piloot overleefde. In voorgaande edities van Bulte Nijs heeft u hierover kunnen lezen. Een commissie van de Wurkgroep Histoarysk Koudum is al geruime tijd bezig met de vervaardiging van het monument, in de vorm van een informatiepaneel, en de voorbereiding van de onthulling.

Het belooft een memorabele dag te worden, alleen al om het feit dat niet minder dan drieëntwintig familieleden van de inzittenden, uit Groot Brittannië en Canada, het plan hebben opgevat om voor deze gelegenheid naar Koudum te komen. De oudste gast die verwacht wordt, is ongetwijfeld de eenennegentigjarige misses Mary Bethune uit Schotland. Samen met burgemeester Hayo Apotheker en vier leerlingen van de basisscholen zal zij het monument onthullen. Er worden buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders verwacht en er zullen kransen gelegd worden. Ook namens het dorp Koudum zal een krans gelegd worden.

Ondanks de droeve aanleiding zal de dag een feestelijk tintje hebben. Zo zal tussen 12.00 en 17.00 uur de Koudumer vlag van de toren wapperen en vragen we van u als inwoners op 3 juli allemaal de vlag uit te steken, ten teken van welkom aan onze gasten. Het programma van de dag bestaat uit een bezoek met de buitenlandse gasten aan de begraafplaats, een samenkomst voor genodigden in De Klink, de eigenlijke onthulling om 15.30 en aansluitend een busrit met de gasten door de Zuidwesthoek, waarbij locaties worden bezocht die in relatie staan tot de crash.

De Wurkgroep Histoarysk Koudum nodigt u van harte uit om bij de onthulling om 15.30 aanwezig te zijn aan de Tjalke van de Walstraat 32, bij het onderkomen van Politie, Brandweer en Ambulance.

De onthulling is gepland om 15.30 uur precies. In verband met de te verwachten drukte wordt u vriendelijk verzocht op tijd aanwezig te zijn en niet met de auto te komen. De Tjalke van der Walstraat zal tussen 15.00 en 16.00 uur door de politie voor alle verkeer worden afgesloten.