In Foto's Koudum

Op de plek waar voorheen it Grovestinshof stond, is nu de nieuwe brede school gebouwd waar gezamenlijk het openbaar- en het christelijk basis onderwijs in zijn gevestigd.