In Geen categorie

Gemeenschapscentrum De Klink in Koudum heeft het plan opgevat om het bestaande gebouw uit te breiden met een nieuwe zaal. Crisistijd of niet, de vraag blijft toenemen, vooral naar zaalruimte van ca. 150 zitplaatsen. Om aan de wensen tegemoet te komen is het uitbreidingsplan voorbereid. Zo kan de regiofunctie van De Klink nog beter worden benut.

Ook in de onlangs gepresenteerde dorpsvisie van Koudum kwam duidelijk naar voren dat uitbreiding gewenst is. De nieuwe zaal zal moeten komen aan de zijde van de Nieuweweg. Na de nodige voorbereiding is nu het projectplan gereed om aan te bieden aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Op maandagmiddag 19 december heeft wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest Fryslân het projectplan in ontvangst genomen. De Klink vraagt de gemeente een bijdrage van € 454.000,–, dit is ongeveer de helft van de geraamde bouwkosten. Het resterende deel moet komen uit bijdragen van fondsen, provincie en van De Klink zelf, o.a. door zelfwerkzaamheid.

Vanwege de leefbaarheid en de regiofunctie van De Klink, wordt medewerking van de gemeente hieraan verwacht.