In Geen categorie

Bruggetje bij De Tille (Google Maps)

De bruggetjes tussen de straten De Tille-It Heechhout en It Heechhout-It Heechhout zijn aan onderhoud toe. Graag willen wij (gemeente Súdwest Fryslan) met u bespreken of het ook mogelijk is om één, of misschien wel beide, bruggetjes te verwijderen. We zijn benieuwd hoe u hierover denkt.

Door het weghalen scheelt dit onderhoudskosten en worden de nabijgelegen woningen via het water beter bereikbaar. Aan de andere kant is het ook belangrijk om mooie fiets- en wandelroutes in het dorp te behouden.

U kunt uw mening geven tijdens het inloopuurtje op maandagavond 14 april, van 19.00 tot 20.00, in De Klink. Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom. Ook mag u uw mening naar ons toesturen via de email: info@sudwestfryslan.nl.