In Geen categorie

De wekelijkse column van Wim Beekman, gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van 14 oktober 2017

Vrede

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar totdat ICAN vorige week de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, kende ik deze organisatie niet. Op televisie zag ik de persconferentie na het ontvangen van deze grote prijs. De verheugde ICAN-directeur zat in de persruimte van de Wereldraad van Kerken in Geneve.

Daaruit begreep ik dat ICAN nauwe banden heeft met de kerkelijke vredesorganisaties die vroeger in de kerken zoveel stof deden opwaaien: onder andere PAX Christi in de katholieke kerk en het IKV in onze Protestantse Kerken. Heftige tijden waren dat.

In een flits kwam alles weer boven. Alle onvrede die we maakten in de kerk rondom de vrede. Hooglopende conflicten in de vergaderingen van de kerkenraad; onenigheid tussen dominees en kerkgangers; gedreven gelovigen die met hete hoofden tegenover elkaar stonden. Wij vochten om de vrede.

Als jonge dominee heb ik er overtuigd aan meegedaan. Mijn hoogtepunt was de grote demonstratie tegen de kernwapens in 1981. Met 500.000 mensen op het Museumplein in Amsterdam: “Heeft u deze kruisraket besteld, meneer?”

Dieptepunt in mijn loopbaan als predikant was het trouwe gemeentelid dat boos roepend de kerk verliet toen ik de letters IKV in de mond nam. Toen was ik heilig overtuigd van mijn eigen gelijk; nu betreur ik dat ik niet zorgvuldiger mijn woorden heb gekozen tegenover kerkgangers die niets terugzeggen konden. Achteraf vind ik dat wij in die dagen wel streefden naar de grote vrede in de wereld, maar ons weinig bekommerden om de vrede in eigen kring.

Nu maken wij opnieuw heftige tijden door. Wij vrezen, inmiddels eensgezind, de oorlogsdreiging tussen Noord-Korea en Amerika die in de lucht hangt, en vooral de kernwapens waarmee de beide regeringsleiders kletteren.

De Nobelprijs voor de Vrede voor ICAN komt uit de hemel vallen. Ik hoop dat ICAN voor de grote vrede kan ijveren, en de vrede in het klein zal bewaren. De naam geeft mij goede moed. Die verwijst immers naar een groot doel: ‘Internationale Campagne voor Afschaffing van Nucleaire wapens.’ En ook gewoon naar de kleine vrede in jezelf: ‘Ik kan het.’

Zoals het gebed voor de vrede van Franciscus van Assisi:

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.