In Geen categorie

Op 22 februari as. organiseert de activiteiten commissie van de Swel te Koudum in samenwerking met de Wurkgroep Histoarysk Koudum een cursus (streek)geschiedenis met de muis. De cursus wordt gegeven in het computerlokaal naast de bibliotheek. Cursusleider is dhr. T. Kuipers van Tresoar, het Frysk historisch en Letterkundig centrum. www.tresoar.nl Veel archiefinstellingen en historische centra zijn bezig om hun collecties op digitale wijze te ontsluiten en toegankelijk te maken via het Internet. Tresoar loopt vooraan in die ontwikkeling bijvoorbeeld waar het de Friese kerkelijke en niet kerkelijke doop-, trouw-, en begraaf registers betreft. Het doel van de cursus is om u vertrouwd te maken met de historische bronnen die op het internet te vinden zijn. De cursus duurt 1 avond en er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Er kunnen maximaal 15 personen meedoen, vol is vol. Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.15 uur.

Telefonische opgave 0514 532130, E-mail: WHK@Orange.nl