In Geen categorie

Thuishotel organiseert vanaf dinsdagavond 7 mei as. om 19.30 uur in Koudum de cursus Eerste hulp bij kinderongelukken. Dit is een praktijkge­richte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op spoedeisende eerste hulp bij ongevallen.

Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen, maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig afhankelijk van de reactie van de ouder of verzorger. Hoe reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich heen krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste hulp direct na het ongeluk van levens­belang is voor het kind.

In de cursus komen o.a. aan de orde: hartstilstand, valpartij­en, beknelling, verstikking, vergifti­ging, verbranding, ver­drinking, onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan praktische oefeningen met gebruik van speciale poppen en dia’s. De cursus bestaat uit twee bijeenkom­sten van 3 uur en één bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeenkomsten worden gegeven door een ervaren ambulanceverpleegkundige en de laatste avond door een consulent van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Voor gastouders en medewerkers kinderopvang geldt dat zij het certificaat van deze cursus kunnen omzetten in de van overheidswege verplichte moduleverklaring. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Thuishotel 0515-461234, of mailen naar info@thuishotel.nl.

Via www.grootsneek.nl